Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

Concursul internațional studențesc de inginerie a autovehiculelor „Prof. univ. ing. Constantin GHIULAI” – editia 2023 – update 31.07.2023

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI, 02.11 – 04.11.2023

SIAR organizează în acest an faza finală a Concursului internațional studențesc de inginerie a autovehiculelor „Prof. univ. ing. Constantin GHIULAI”  în perioada 02.11 – 04.11.2023, simultan cu ediția a XXXIII-a  a Congresului Internațional anual al SIAR de Inginerie a Autovehiculelor și Transporturilor) – ESFA 2023 – organizat de Universitatea Politehnica din București.

Etapa locală (pe universitate) este organizată de către fiecare universitate în parte în semestrul 2 al anului universitar 2022-2023, cu participarea doar a studenților de la programele de studii universitare de licență din domeniul „Ingineria autovehiculelor” (specializările: Construcții de autovehicule; Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule; Autovehicule rutiere; Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovexicule; Blindate, automobile și tractoare) și specializarea „Ingineria transporturilor și a traficului” din domeniul „Ingineria Transporturilor”. La concurs pot participa și studenți care în anul universitar 2022-2023 sunt în anul IV de studii (și care la toamnă vor fi studenți masteranzi în anul I de studii). Nu pot participa la concurs: studenți de la alte programe de studii universitare de licență, studenți masteranzi în anul II de studii (la momentul concursului), studenți care au participat la concurs în anii anteriori (la aceeași secțiune a concursului), studenți care au absolvit anterior un alt program de studii universitare de licență, studenți care nu sunt membri SIAR Junior.

La faza finală a concursului participă doar studenți care au fost calificați ca urmare a desfășurării fazei locale  a concursului (pe universitate) și au fost nominalizați pentru participare prin informarea Secretariatului General al SIAR.  La faza finală a concursului fiecare universitate poate participa cu 3 studenți (maximum) la fiecare secțiune. Un student poate participa doar la o sectiune a concursului.

La începerea fazei finale a concursului fiecare concurent va prezenta cartea de identitate și legitimația de student. Calitatea de membru SIAR Junior este obligatorie pentru faza finală a concursului și se va verifica (și asigura)  prin grija Președintelui fiecărei secții SIAR și a reprezentantului universității în Comisia Națională de Concurs.

Președinții Comisiilor Naționale de concurs pe secțiuni au responsabilitatea verificării îndeplinirii condițiilor specifice de către fiecare concurent în parte.

Concursul studențesc se desfășoară pe două secțiuni: „Dinamica autovehiculelor” și ” Automotive CAD – CATIA V5”.

La ambele secțiuni concursul este individual! Fiecare student concurează individual!

Pe baza rezultatelor individuale se stabilește și clasamentul pe universități (doar cu echipele cu 3 membri).

La fiecare secțiune se acordă doar câte un singur premiu (la individual și pe echipe): premiul I, premiul II, premiul III și o singură mențiune! Premiile individuale constă în diplome și premii în bani (fondul de premiere fiind asigurat de AVL România și AKA Automotiv srl). Nu se acordă premii în bani pentru echipe.

În evaluarea rezultatelor fiecărui concurent nu vor fi luate în calcul notele (punctajele) acordate de membrii comisiei de concurs din aceeași universitate cu studentul concurent!

Acordarea notelor (punctajelor) se face într-un sistem care asigură anonimatul concurentului (pentru secțiunea „Dinamica autovehiculelor”) – respectiv a cadrului didactic evaluator pentru secțiunea „Automotive CAD CATIA V5”.

Nu se desecretizează decât numărul de lucrări necesar pentru identificarea premianților! Astfel, sunt dezvăluite public doar rezultatele care asigură premierea studenților merituoși – nimeni nu va cunoaște rezultatele celorlalți studenți! Astfel, încurajăm participarea studenților la concurs! Principiul olimpic este adoptat ca definitoriu pentru acest concurs!

Listele cu studenții premiați la edițiile anterioare, regulamentul concursului, tematica de concurs, bibliografia recomandată. componența comisiilor naționale de concurs – pot fi accesate pe pagina SIAR Junior!

Componența echipelor reprezentative cu studenți participanți la ediția 2023 a concursului:

La faza finală a concursului internațional studențesc de inginerie a autovehiculelor „Profesor univ. ing. Constantin GHIULAI” ediția 2023 participă studenți de la universitățile:

a) secțiunea „Dinamica autovehiculelor” – ediția a IX-a

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Studenți reprezentanți:

 • Iulian ROȘU
 • Bogdan ȚÎRĂ
 • Darius TROESCHI

Rezerve:

 • Răzvan ONC
 • Cătălin VEREȘ

Universitatea din Pitești

Studenți reprezentanți:

 • Marius CÎMPEANU
 • Alexandru CĂLIN
 • Rareș STOICA

Rezervă:

 • David DUȚĂ

Universitatea Transilvania din Brașov

Studenți reprezentanți:

 • Ștefan TALPALARU – POPESCU
 • Mihai CHEBAC
 • Mihai – Dorin DUMITRACHE

Rezerve:

 • Andrei – Ștefan BARTALIS
 • Ioan – Lucian COZMA

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Studenți reprezentanți:

 • Bogdan DĂNUȚ
 • Mihai – Cristian COCOȘ
 • Ádám DOMOKOS

Rezerve:

 • Nicolai DUMITRU
 • Alex – Ionuț FILIP
 • Alexandru SÎRGHI
 • Ferdinand – Alexandru CABAT
 • Bogdan – Ioan STANA
 • Christian – Andrei GAFENCU
 • Dragoș BOTNARI

Universitatea Politehnica din București

Studenți reprezentanți:

 • Elena – Dorina DUMITRU
 • Gabriel – Florin IVAN
 • George – Daniel ENACHE

Rezerve:

 • Mihai – George BĂRĂGĂU
 • Ionela – Alexandra BERCHETARU

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Studenți reprezentanți:

 • Radu – Dumitru ABURLĂCIȚEI
 • Andrei – Manuel CHIRIAC
 • Sorin – Robert CIOBANU

Rezerve:

 • Andrei – Marian IONESCU
 • Sorin – Alexandru POP

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Studenți reprezentanți:

 • Marius – Dumitru COSTEA
 • Cosmina – Cătălina SILIVĂSTRU
 • Marius TOADER

Rezerve:

 • Eusebiu – Marius BERBECI
 • Cosmin – Marian LUPARU

Universitatea din Oradea

Studenți reprezentanți:

 • Darius – Viorel PETRE
 • Șerban – Mihai SFERLE
 • Florin – Cătălin VILA

Rezerve:

 • Andreea – Debora POPA

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București

Studenți reprezentanți:

 • Ioan – Tudor PANCIU
 • Gabriel DUȚĂ
 • Roxana ANTIMIU

Rezerve:

 • Daniel NEDELEA
 • Tudor CANDREA

Universitatea din Craiova

Studenți reprezentanți:

 • Daniel – Ionuț UNGUREANU
 • Marian – Alexandu TOLOȘ
 • Alexandu – Constantin ȘTIUCĂ

Rezervă:

 • Gabriel STROE

Secțiune sponsorizată de AVL

 

 

 

 

 

b) secțiunea ”Automotive CAD – CATIA V5 – ediția a VI-a

Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău

Studenți reprezentanți:

 • Mihai ȘTIRBU
 • Mihai MALEARCIUC
 • Gheorghe IONAȘCU

Rezerve:

 • Ilie MARDARE
 • Andrei PORCEL
 • Daniei CURMEI

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Studenți reprezentanți:

 • Ionuț FUIOAGĂ
 • Alex ȘUTEA
 • David VANDICI

Rezerve:

 • Oszkar MOLNAR
 • Andrei TEODOREANU

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Studenți reprezentanți:

 • Ionuț Narcis VOICU
 • Robert Antonio IVAN
 • Dragoș Valentin BOZEAN

Rezerve:

 • Robert Alexandru LEFTER
 • Endri NAKA

Universitatea Politehnica din Timișoara

Studenți reprezentanți:

 • Sergiu FALUVEGI
 • Andrei NICOLA
 • Cristian Marian MORA

Rezerve:

 • Patrik Andy MIHAI
 • Andrei Rareș NEAGOE

Universitatea Politehnica din București

Studenți reprezentanți:

 • Vlad NICOARĂ
 • Robert – George MANCAȘ

Universitatea Transilvania din Brașov

Studenți reprezentanți:

 • Istvan FANCSALI
 • Gabriel OANCEA
 • Costin ENE

Rezerve:

 • Sorin BĂLĂCEANU

Universitatea din Oradea

Studenți reprezentanți:

 • Casian – Alexandru TOTH
 • George – Octavian ONACA
 • Florin – Cosmin HAIAȘ

Rezerve:

 • Dragoș MAXIM
 • Iulian – Cristopher RAȚIU
 • Daniel – Liviu HEREA

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București

Studenți reprezentanți:

 • Ionela – Crina TIȚU
 • Andrei – Raul MAREȘI
 • Teodor LIHOR

Rezerve:

 • Ștefan GHERHEȘ

Universiitatea din Craiova

Studenți reprezentanți:

 • Liviu – Alexandru STAN
 • Maxim ȘCHIOPU

Universitatea din Pitești

Studenți reprezentanți:

 • Valentin NIȚĂ
 • Adrian TUDOR
 • Ana-Delia ALEXANDRU

 

Secțiune sponsorizată de AKA

 

 

Componența comisiilor naționale de concurs pentru ediția 2023:

Deocamdată:

Prof. univ. dr. ing. Ion TABACU – UPit

Prof. univ. dr. ing. Virgil TEODOR – UDJG

Prof. univ. dr. ing. Ștefan – Lucian TABACU – UPit

Prof. univ. dr. ing. Ioan – Adrian TODORUȚ – UTCN

Conf. univ. dr. ing. Ionel VIERU – UPit

Conf. univ. dr. ing. Salvadore – Mugurel BURCIU – UDJG

Conf, univ. dr. ing. Loreta SIMNICEANU – UCv

Conf. univ. dr. ing. Oana – Victoria STĂNCIUC – OȚĂT – UCv

S.l. dr. ing. Aurelia TĂNĂSOIU – UAVA

S.l. dr. ing. Emilian – Vasile BORZA – UTCN

S.l. dr. ing. Adrian BUDALĂ – UTBv

S.l. dr. ing. Olivian PĂDURE – UTM Ch

S.l. dr. ing. Dan – Alexandru MICU – UPB

S.l. dr. ing. Ioan DAMIAN – UTGAI

S.l. dr. ing. Sebastian RADU – UTBv

S.l. dr. ing. Ramona – Monica STOICA – ATM

S.l. dr. ing. Daniela VOICU – ATM

S.l. dr. ing. Bogdan – Adrian TOLEA – UO

Lector univ. ing. Igor ROTARU – UTM Ch

Asist. univ. drd. ing. Andrei – Tiberiu BORBOREAN – UPT

Asist. univ. drd. ing. Adrian ASIMOPOLOS – UPB

Asist. drd. ing. Florin – Bogdan SCURT – UO

 

Comisiile naționale de concurs – pe secțiuni – vor fi completate cu reprezentanții AVL și AKA!

În acest an SIAR a adresat invitația Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova, de a participa cu o echipă de studenți la Concursul studențesc la secțiunea „Dinamica autovehiculelor”.  Demersul va fi sprijinit de secția SIAR din cadrul Universității Tehnice a Moldovei din Chișinău prin vicepreședintele SIAR – dl. conf. univ. dr. ing. Victor CEBAN.

Mult succes studenților noștri și felicitări cadrelor didactice implicate în coordonarea echipelor de studenți!

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să scrieți pe adresa SIAR: siar@siar.ro!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/rsiarr77/public_html/wp-content/themes/legatus-theme-new/includes/single/post-tags.php on line 5

Revista "Ingineria automobilului"

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”