Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

Concursul internațional studențesc de inginerie a autovehiculelor – „Prof. univ. ing. Constantin GHIULAI” – editia 2024

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, 06.11 – 08.11.2024

SIAR organizează în acest an faza finală a Concursului internațional studențesc de inginerie a autovehiculelor „Prof. univ. ing. Constantin GHIULAI”  în perioada 06.11 – 08.11.2024, simultan cu ediția a XXXIV-a  a Congresului Internațional anual al SIAR de Inginerie a Autovehiculelor și Transporturilor – EAEC – CONAT – organizat de Universitatea Transilvania din Brașov.

Etapa locală (pe universitate) este organizată de către fiecare universitate în semestrul 2 al anului universitar 2023-2024, cu participarea doar a studenților de la programele de studii universitare de licență din domeniul „Ingineria autovehiculelor” și specializarea „Ingineria transporturilor și a traficului” din domeniul „Ingineria Transporturilor” cu vârsta până la 24 ani – la data etapei finale a concursului. La concurs pot participa și studenți care în anul universitar 2023-2024 sunt în anul IV de studii (și care la toamnă vor fi studenți masteranzi în anul I de studii). Nu pot participa la concurs: studenți de la alte programe de studii universitare de licență, studenți masteranzi în anul II de studii, studenți care au participat la concurs în anii anteriori (la aceeași secțiune a concursului), studenți care au absolvit anterior un alt program de studii universitare de licență, studenți care nu sunt membri SIAR Junior, studenți cu vârsta peste 24 ani.

La faza finală a concursului participă doar studenți care au fost calificați ca urmare a desfășurării fazei locale  a concursului și au fost nominalizați pentru participare prin informarea Secretariatului General al SIAR (3 studenți maximum la fiecare secțiune). Un student poate participa doar la o sectiune a concursului.

La începerea fazei finale a concursului fiecare concurent va prezenta cartea de identitate și legitimația de student. Calitatea de membru SIAR Junior este obligatorie pentru faza finală a concursului și se va verifica (și asigura)  prin grija Președintelui fiecărei secții SIAR și a reprezentantului universității în Comisia Națională de Concurs.

Președinții Comisiilor Naționale de concurs pe secțiuni au responsabilitatea verificării îndeplinirii condițiilor specifice de către fiecare concurent în parte.

Concursul studențesc se desfășoară pe două secțiuni: „Dinamica autovehiculelor” și ” Automotive CAD – CATIA V5”.

La ambele secțiuni concursul este individual!

Pe baza rezultatelor individuale se stabilește și clasamentul pe universități (doar cu echipele cu 3 membri).

La fiecare secțiune se acordă doar câte un singur premiu (la individual și pe echipe): premiul I, premiul II, premiul III și două mențiuni! Premiile individuale constă în diplome și premii în bani (fondul de premiere fiind asigurat de AVL România și AKA Automotiv srl). Nu se acordă premii în bani pentru echipe!

În evaluarea rezultatelor fiecărui concurent nu vor fi luate în calcul notele (punctajele) acordate de membrii comisiei de concurs din aceeași universitate cu studentul concurent!

Acordarea notelor (punctajelor) se face într-un sistem care asigură anonimatul concurentului (pentru secțiunea „Dinamica autovehiculelor”) – respectiv a cadrului didactic evaluator pentru secțiunea „Automotive CAD CATIA V5”.

Nu se desecretizează decât numărul de lucrări necesar pentru identificarea premianților! Astfel, sunt dezvaluite public doar rezultatele care asigura premierea – nimeni nu va cunoaște rezultatele celorlalți studenti! Astfel, încurajăm participare studenților la concurs!

Listele cu studenții premiați la edițiile anterioare, regulamentul concursului, tematica de concurs, bibliografia recomandată. componența comisiilor naționale de concurs – pot fi accesate pe pagina SIAR Junior!

La faza finală a concursului internațional studențesc de inginerie a autovehiculelor „Profesor univ. ing. Constantin GHIULAI” ediția 2024 participă studenți de la universitățile:

a) secțiunea „Dinamica autovehiculelor” – ediția a 10-a

Academia Tehnică Militară „Ferdinad I” din București

FLORICĂ Ionuț-Cătălin

PANAIT Denis-Adrian

BRANIȘTE Alexandru-Costel

Rezerve: STĂNESCU Ilie – Lucian, CUPĂR Alexandra-Ileana-Maria

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

ARDEAN Răzvan-Dumitru

NEGARĂ Doru

VARGA Ionuț-Gabriel

Rezerve: MOTREA Vlad, MIHAI Adrian

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – Centrul Universitar București

CĂRĂULAȘU Vlad-Alexandru

GHEORGHE Valentin-Constantin

ȘERBAN Gheorghe-Dragoș

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – Centrul Universitar Pitești

BĂRBULESCU Andrei-Ionuț

IORDACHE Miruna-Elena

LECA Bianca-Florentina

Rezervă: MOLOIU Marina-Roberta

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

CIREBEA Andrei

COJOCARU Alexandru

MICU Ovidiu-Gabriel

Rezerve: COCIANGĂ Fabian, OLARU Toni-Marian, URZICĂ Raul-Cristian

Universitatea Transilvania din Brașov

BROSCĂȚAN Ciprian-Ioan

RĂILEANU Ioana-Amalia

MÎȚĂ Teodor-Călin

Rezerve: NUȚ Ioan, ȚIȚEICĂ Maria-Diana, ANDRAȘI Mihai

Universitatea din Craiova

BOCA Radu-Mihai

STAN Liviu-Alexandru

ȘCHIOPU Maxim

Rezervă: BĂNDOI Alexandru

Universitatea din Oradea

ȚICLE Iulian-Petru

MUREȘAN Alexandru-Ionuț

SCURT Cătălin-Ionel

Rezervă: MUREȘAN Andrei-Paul

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

LIȘMAN Florin-Leonard

MIHALCEA Sabin-Adrian

CEOROMILA Cosmin

Rezervă: LUPU Adrian

 

b) secțiunea ”Automotive CAD – CATIA V5 – ediția a 7-a

Academia Tehnică Militară „Ferdinad I” din București

VĂDUVA Alexandra-Maria

LASZLO David-Richard

VESELU Luis-Mădălin

Rezervă: GUIU Constantin-Darius

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

CĂUȘ Albert-Andrei

GHEONEA Constantin

TOADER Marius

Rezervă: SILIVĂSTRU Cosmina-Cătălina

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – Centrul Universitar București

BURDUȘ Gabriel

MIHĂILĂ Vicentziu-Constantin

STAICU Constantin-Georgian

Rezervă: OANȚĂ Timotei-George

Universitatea Politehnica din Timișoara

CĂRNAȚ Sebatian-Valentin

PRUNCUȚ Darius-Răzvan

BOSKA Bogdan-Marian

Rezervă: NEAGOE Andrei-Rareș

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

DOMOKOS Ádám

COCIȘ Dan

GAFENCU Christian-Andrei

Rezerve: VASILIU Alexandru-Anghel, ISTRATE Pavel-Teodor, IANC Cristian-Gabriel

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – Centrul Universitar Pitești

STOICA (CRISTESCU) Maria-Isabela

POPA Răducu-Ionuț

FULFUC Ionela-Cristina

Rezervă: NOROCEL Andrei-Dragoș

Universitatea din Oradea

MATEAȘ Bogdan-Mihai

ILIEȘ David

AVĂȘAN Ștefan-Alexandru

Rezerve: SIMU Dan-Florin, BUDA Alex-Răzvan

Universitatea Transilvania din Brașov

ENE Costin

DIMACHE Maria

GHINDEA Eduard

Rezerve: MÎNZA Radu, GÎNGA Bogdan, TONCU Andrei, MANEA Răzvan

Componența comisiilor naționale de concurs pentru ediția 2024:

Comisia națională de concurs pentru secțiunea „Dinamica autovehiculelor”

Comisia națională de concurs pentru secțiunea „Automotive CAD – CATIA V5

Mult succes studenților noștri și felicitări cadrelor didactice implicate în coordonarea echipelor de studenți!

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm scrieți pe adresa SIAR: siar@siar.ro!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rsiarr77/public_html/wp-content/themes/legatus-theme-new/includes/single/post-tags.php on line 5

Revista "Ingineria automobilului"

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”