Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

Despre SIAR

Comitetul de onoare al SIAR

Alexander SIMIONESCU Director General Renault Tehnologie Roumanie Bucureşti http://www.renault-technologie-roumanie.com Antoine Jean Francois DOUCERAIN Director General Groupe Renault Roumanie Presedinte-Director General DACIA http://www.daciagroup.ro Gabriel SICOE Director General ACAROM Pitești http://www.acarom.ro Radu
Read Full Article

Organizare

Read Full Article

Consiliul Director al SIAR

Conf. dr. ing. habil. Adrian-Constantin CLENCI Presedinte Universitatea din Pitești Prof. dr. ing. Eugen-Mihai NEGRUȘ Președinte de onoare al SIAR Universitatea Politehnica Bucureşti  Prof. dr. ing. Cristian-Nicolae ANDREESCU Vicepresedinte Universitatea
Read Full Article

Directii principale de actiune

Asigurarea coeziunii naționale a inginerilor din domeniul ingineriei autovehiculelor și facilitarea integrării în spațiul internațional specific; Promovarea competențelor și recunoașterea meritelor inginerilor români din domeniile ingineriei autovehiculelor, transportului și siguranței
Read Full Article

Misiune

Viziune Ingineria autovehiculelor constituie motorul dezvoltării economiei la nivel global. Asigurarea unui cadru instituțional favorabil inițierii și dezvoltării cooperării specialiștilor
Read Full Article

Introducere

SIAR – Societatea Inginerilor de Automobile din România este organizația profesională a inginerilor de autovehicule, persoană juridică independentă, non-profit, membră

Read Full Article

Revista “Ingineria automobilului”

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”