Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

Contact

SOCIETATEA INGINERILOR DE AUTOMOBILE DIN ROMANIA

Sediul Central

SOCIETATEA INGINERILOR DE AUTOMOBILE DIN ROMÂNIA – SIAR

Universitatea Politehnica București
Facultatea de Transporturi
Parter, sala JC005
Splaiul Independenței nr. 313 sector 6
Cod poștal 060042
București
Tel./Fax: +4.021.316.96.08
e-mail: siar@siar.ro
www.siar.ro

www.ro-jae.ro
www.ingineria-automobilului.ro

https://www.facebook.com/SIAR.FISITA

Președinte
Prof. univ. dr. ing. habil. Adrian-Constantin CLENCI
Tel./Fax: +4.0348.453.163/166
e-mail: adi.clenci@upit.ro 

Secretariat SIAR
Secretar General
Prof. univ. dr. ing. Minu MITREA
Tel./Fax: +4.021.316.96.08

e-mail: siar@siar.ro
e-mail: minumitrea@yahoo.com

Contabil șef SIAR
Exp. contabil Mariana-Verginia CONSTANTINESCU
e-mail: siar@siar.ro

Cenzor
Exp. contabil Antoneta MÎRA

Centrul de documentare al SIAR
e-mail: siar@siar.ro

Formular de contact

 
  • Campurile marcate cu * sunt obligatorii.
 

Localizare

Secții teritoriale

ARAD

S.l. dr. ing. Sorin-Vlad IGREȚ
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Automatică, Inginerie Industrială, Textile şi Transporturi
Str. Elena Drăgoi Nr. 2 Cod poștal 310330
Complex Universitar M (Micalaca, zona III)
Arad
Județul Arad
Tel.: +4 0257-250.389
Fax: +4 0257-250.389
Email: sorin_igret_vlad@yahoo.com
http://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie/cadre-didactice

BUCUREȘTI - ATM

Prof. univ. dr. ing. Minu MITREA
Academia Tehnică Militară București
Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament
Departamentul de Autovehicule Militare și Transporturi
B-dul George Coșbuc nr. 39-49
Sector 5 Cod poștal 050141
București
Tel.: +4.021.335.46.60
Fax: +4.021.335.57.63
e-mail: minumitrea@yahoo.com
www.mta.ro/http:/departamentul-m3-departamentul-de-autovehicule-militare-si-transporturi/

BUCUREȘTI - RAR

Ing. Flavius-Cristian CÂMPEANU
Registrul Auto Român
Calea Griviței nr. 391A
Sector 1 cod poștal 010719
București
Tel.: +4.021.202.70.00
Fax: +4.021.318.17.54
e-mail:flavius.campeanu@rarom.ro
www.rarom.ro 

BUCUREȘTI - UPB

Prof. univ. dr. ing. Cristian-Nicolae ANDREESCU
Universitatea Politehnica  București
Facultatea de Transporturi
Departamentul de Autovehicule Rutiere
Corp J sala JC202
Splaiul Independenței nr. 313
Sector 6 Cod poștal 060042
București
Tel./Fax: +4.021.402.95.48
e-mail: andreescu.cristian@gmail.com
www.autovehicule-rutiere.ro 

BRAȘOV

Prof. univ. dr. ing. Anghel CHIRU
Universitatea „Transilvania“  din Brașov
Facultatea de Inginerie Mecanică
Departamentul de Autovehicule și Transporturi
Corp N sala NP10
Str. Politehnicii nr. 1 Cod poștal 500024
Brașov
Județul Brașov
Tel.: +4.0268.413.000/173
Fax: +4.0268.474.761
e-mail: achiru@unitbv.ro
www.unitbv.ro/datr/Prezentare.aspx

CHIȘINĂU - UASM

Conf. univ. dr. ing. Dumitru NOVOROJDIN
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Facultatea de Inginerie Agrară și Transport Auto
Departamentul de Transporturi Auto și Tractoare
Str. Mircesti, Nr. 56
Chișinău
Republica Moldova MD-2049
Tel.: 00373.22.432.348
Fax: 00373.22.432.348
email: d.novorojdin@uasm.md
http://www.uasm.md/ro/facultati/inginerie-agrara-si-transport-auto/61-ingineria-transportului-auto-si-tractoare

CHIȘINĂU - UTM

Conf. univ. dr. ing. Victor CEBAN
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Departamentul de Transporturi

Str. Studenților 9/8
Corpul de studii nr. 6
Chișinău
Republica Moldova MD-2012
Tel.: 00373.22.509.928
Fax: 00373.22.509.928
e-mail: dr_ceban@yahoo.com
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-inginerie-mecanica-industriala-si-transporturi/departament-transporturi/

CLUJ-NAPOCA

Prof. univ. dr. ing. Nicolae BURNETE
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Mecanică
Departamentul de Autovehicule Rutiere și Transporturi
Corp C etaj 2 sala C204
Str. Muncii nr. 103-105 Cod poștal 400641
Cluj-Napoca
Județul Cluj
Tel.: +4.0264.401.609 +4.0264.415.779
Fax: +4.0264.415.490 +4.0264.401.603
e-mail: nicolae.burnete@auto.utcluj.ro
http://www.art.utcluj.ro/

CONSTANȚA

Prof. univ. dr. ing. Laurențiu-Claudiu MANEA
Universitatea „Ovidius“ din Constanța
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă
Departamentul de Management Industrial și Autovehicule Rutiere
B-dul Mamaia, nr. 124, Cod poștal 900527
Constanța
Județul Constanța
Tel.: +4.0241.551.105
Fax: +4.0241.618.372
e-mail: profmanea@yahoo.com
http://imim.univ-ovidius.ro/departamente

CRAIOVA

Prof. univ. dr. ing. Victor OȚĂT
Universitatea din Craiova
Facultatea de Mecanică
Departamentul de Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială
Calea București, nr. 107, Cod poștal 200512
Craiova
Județul Dolj
Tel.: +4.0251.543.739.
Fax: +4.0251.416.630
e-mail: otatvictor@yahoo.com
http://mecanica.ucv.ro/Organizare/Departamente/WebSiteATII/ATII.html

GALAȚI

Prof. univ. dr. ing. Viorel PĂUNOIU
Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați
Facultatea de Mecanică
Departamentul de Ingineria Fabricatiei
Str. Domnească, nr. 111, Cod poștal 800201
Galaţi
Județul Galați
Tel.: +4.0236.414.871
Fax: +4.0236.314.463
e-mail: viorel.paunoiu@ugal.ro
http://www.cmrs.ugal.ro/About.htm

IAȘI

Conf. univ. dr. ing. Radu DROSESCU
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi “ din Iași
Facultatea de Mecanică
Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere
Centrul de Motoare și Autovehicule Rutiere
Str. Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 43,
Cod poștal 700050
Iași
Județul Iași
Tel.: +4.0232.278.683/2126
e-mail: radu.gaiginschi@gmail.com
www.mecanica.iasiciteste.ro

ORADEA

Conf. univ. dr. ing. Tudor Adrian MITRAN
Universitatea din Oradea
Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule
Str. Universității, nr. 1, Cod poștal 410087
Oradea
Județul Bihor
Tel.: +4.0259.408.136
Fax: +4.0259.408.436
e-mail : tudor_mitran06@yahoo.com
http://imt.uoradea.ro

PITEȘTI

Prof. univ. dr. ing. habil. Adrian-Constantin CLENCI
Universitatea din Pitești
Facultatea de Mecanică și Tehnologie
Departamentul de Autovehicule și Transporturi
Corp T, etaj 4, sala 422
Str. Târgu din Vale, Nr. 1, Corp T, Et.4, Camera 422, Cod poștal 110040
Piteşti
Județul Argeş
Tel.: +4.0348.453.163
Fax: +4.0348.453.150
e-mail: adi.clenci@upit.ro
https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-mecanica-si-tehnologie-2/departamentul-autovehicule-i-transporturi2

SOFIA

Assoc. Prof. Ph.D. Plamen PUNOV
Technical University of Sofia
Faculty of Transport
Department of Combustion Engines, Automobile Engineering and Transport
Blvd Kliment Ohridski No. 8 Block 9
Sofia
BULGARIA
Tel.: 00359.965.3583
email: plamen_punov@tu-sofia.bg
http://ftp.tu-sofia.bg/eng_new/index.html
http://www.tu-sofia.bg/department/preview/28?dep_id=33

TIMIȘOARA

Conf. univ. dr. ing. Liviu-Nicolae MIHON
Universitatea Politehnica Timișoara
Facultatea de Mecanică
Departamentul de Mașini Mecanice, Utilaje și Transporturi
B-dul Mihai Viteazu, nr. 1, Cod poștal 300222
Timișoara
Județul Timiș
Tel.: +4.0256.403.591
Fax: +4.0256.403.523
e-mail: lmihon@gmail.com
http://mmut.mec.upt.ro