Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

Directii principale de actiune

Directii principale de actiune

 • Asigurarea coeziunii naționale a inginerilor din domeniul ingineriei autovehiculelor și facilitarea integrării în spațiul internațional specific;
 • Promovarea competențelor și recunoașterea meritelor inginerilor români din domeniile ingineriei autovehiculelor, transportului și siguranței rutiere și realizarea de punți de comunicare cu specialiștii din Uniunea Europeană și întreaga lume;
 • Sprijinirea instituțiilor de învățământ în educarea și formarea inginerilor și tehnicienilor auto;
 • Asigurarea expertizei naționale în domeniul ingineriei autovehiculelor, transporturilor și siguranței rutiere prin sprijinirea autorităților publice locale și centrale în reglementarea și aplicarea normelor specifice, în folosul cetățenilor;
 • Conlucrarea cu autoritățile și actorii prezenți în spațiul național și european în direcția prevenirii accidentelor rutiere, a promovării conducerii preventive și a creșterii responsabilității conducătorilor de autovehicule;
 • Încurajarea cercetării științifice de profil și sprijinirea cooperării între colectivele de cercetare din universitățile din România și agenții economici de profil;
 • Promovarea rezultatelor cercetării științifice din domeniu prin organizarea anuală a Congresului internațional de inginerie a autovehiculelor al SIAR, precum și prin realizarea revistei Ingineria automobilului (rIA)și a variantei electronice Romanian Journal of Automotive Engineering; (Ro-JAE)
 • Organizarea de manifestări și reuniuni tehnico-științifice cu caracter național și/sau internațional în domeniul ingineriei automobilului și transportului rutier;
 • Realizarea schimbului de informații privind publicații, studii și lucrări de specialitate prin distribuirea acestora, inclusiv tipărituri de specialitate editate de membrii FISITA;
 • Organizarea centrelor de documentare SIAR;
 • Dezvoltarea unor activități specifice tinerilor (studenți, masteranzi, doctoranzi): burse, stagii, concursuri etc.;
 • Participarea la activitățile organizate de FISITA și EAEC – congrese și conferințe internaționale;
 • Participarea activă la activitatea Comitetului FISITA;
 • Acordarea de distincții pentru merite deosebite în domeniul ingineriei automobilului.

Revista “Ingineria automobilului”

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”