Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

EAEC – MVT 2022

THE 17th EUROPEAN AUTOMOTIVE CONGRESS
The XXXII-nd SIAR International Automotive and Transport Engineering Congress

The 3-rd Motor Vehicle and Transportation Conference

Together for a better and safer mobility – Motor Vehicle and Road Transportation”

EAEC – MVT 2022

26.10.2022 – 28.10.2022

TIMIȘOARA, ROMÂNIA

Organizat de SIAR – SOCIETATEA INGINERILOR DE AUTOMOBILE DIN ROMÂNIA & UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIȘOARA

SIAR motto: „Knowledge and development, through cooperation!”

We are still waiting for your abstracts and papers on the congress platform www.siarcongress.eu.

Societatea Inginerilor de Automobile din România – SIAR organizează în toamna anului 2022 a 17-a ediție a Congresului European de Automobile , manifestare științifică europeană sub egida EAEC care este în același timp a XXXII-a ediție a Congresului Internaţional anual al SIAR de Inginerie a Autovehiculelor şi Transporturilor, împreună cu Universitatea Politehnica din Timișoara pentru care acest congres reprezintă a treia ediție aMotor Vehicle and Road Transportation Congress – MVT” cu tema principală Together for a better and safer mobility – Motor Vehicle and Road Transportation”.

Teme importante abordate in cadrul congresului EAEC – MVT 2022:

  1. Advanced Powertrain and Propulsion
  2. Hybrid and Electric Vehicles
  3. Automotive Safety and Comfort
  4. Materials and Technology
  5. Road Safety, Traffic Control and Transportation Systems
  6. Advanced Engineering and Simulation

Pentru a treia oară, gazdă a Congresului internațional al SIAR EAEC – MVT 2022 va fi Departamentul de Mașini Mecanice, Utilaje și Tranporturi din cadrul Facultății de Mecanică  a Universității Politehnica din Timișoara, unul dintre centrele de excelență în cercetarea aplicativă și fundamentală din domeniul ingineriei autovehiculelor și transporturilor rutiere, cu o largă recunoaștere națională și internațională.

Congresul va fi însoțit de un ansamblu de manifestări destinate specialiștilor români și străini din domeniul ingineriei autovehiculelor și transporturilor rutiere: expoziţie de produse specifice industriei de autovehicule şi componente auto, work-shop-uri, vizite tehnice, adunarea generală anuală a membrilor SIAR, etapa finală a Concursului internaţional studenţesc de inginerie a autovehiculelor Prof. univ. ing. Constantin GHIULAI” cu cele două secţiuni „Dinamica autovehiculelor – ediţia a 8-a” (organizată cu sprijinul AVL România) şi „Automotive CAD – CATIA – ediţia a 5-a”(organizată cu sprijinul Magic Engineering Brașov).

Schimbul activ de idei, alături de mobilitatea cercetătorilor, caracterizează societatea actuală și constituie unul dintre motoarele de dezvoltare a domeniului ingineriei automobilelor. Participarea la lucrările congresului a unui număr important de specialiști din mediile academic, social și economic din țară și de peste hotare va permite crearea unui cadru prielnic abordării cu substanță a temelor importante care preocupă societatea contemporană și constituie provocări continue.

Direcțiile de interes propuse pentru Congresul Internațional al SIAR – EAEC – MVT 2022 vor asigura un cadru științific adecvat unor schimburi de idei și dezbateri intense și obiective, vor reflecta aceste preocupări din domeniul ingineriei autovehiculelor, fiind orientate pe următoarele teme: sisteme avansate de propulsie; autovehicule rutiere și mediul; sisteme moderne de transport și trafic auto; vehicule ecologice, autonome, electrice, hibride; metode avansate de inginerie; materiale și tehnologii.

Vă invităm să urmăriţi  site-ul SIAR www.siarcongress.eu pentru a fi la curent cu evoluţia planificării şi organizării EAEC – MVT 2022!

Revista "Ingineria automobilului"

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”