Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

ESFA 2023

The XXXIII-rd SIAR International Automotive and Transport Engineering Congress

Economicitatea, Siguranța și Fiabilitatea Autovehiculelor

ESFA 2023

02.11.2023 – 04.11.2023

BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Organizat de SIAR – SOCIETATEA INGINERILOR DE AUTOMOBILE DIN ROMÂNIA & UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

SIAR motto: „Knowledge and development, through cooperation!”

We are still waiting for your abstracts and papers on the congress platform www.siarcongress.eu.

Societatea Inginerilor de Automobile din România – SIAR organizează în toamna anului 2023 a XXXIII-a ediție a Congresului Internaţional anual al SIAR de Inginerie a Autovehiculelor şi Transporturilor, împreună cu Universitatea Politehnica din București, având și semnificația celei de a X-a ediții a congresului ESFA!

Temele importante abordate in cadrul congresului ESFA 2023 sunt următoarele (en):

 • Smart vehicles
 • Green vehicles (HEV and EV)
 • Advanced powertrains (engine and transmission)
 • Advanced engineering methods and tools
 • Fuel economy and polution control
 • New materials and technologies
 • Vehicle dynamics, safety and comfort
 • Terrain vehicles
 • Automotive reliability and maintenance
 • Traffic and road transport system
 • Intelligent transport systems

Gazdă a Congresului internațional al SIAR ESFA 2023 va fi Departamentul de Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Transporturi  a Universității Politehnica din București, unul dintre centrele de excelență în cercetarea aplicativă și fundamentală din domeniul ingineriei autovehiculelor și transporturilor rutiere, cu o largă recunoaștere națională și internațională.

Congresul va fi însoțit de un ansamblu de manifestări destinate specialiștilor români și străini din domeniul ingineriei autovehiculelor și transporturilor rutiere: expoziţie de produse specifice industriei de autovehicule şi componente auto, work-shop-uri, vizite tehnice, adunarea generală anuală a membrilor SIAR, etapa finală a Concursului internaţional studenţesc de inginerie a autovehiculelor Prof. univ. ing. Constantin GHIULAI” cu cele două secţiuni „Dinamica autovehiculelor – ediţia a 9-a” (tradițional organizată cu sprijinul AVL România) şi „Automotive CAD – CATIA – ediţia a 6-a” (cu sprijinul AKA Automotiv).

Schimbul activ de idei, alături de mobilitatea cercetătorilor, caracterizează societatea actuală și constituie unul dintre motoarele de dezvoltare a domeniului ingineriei automobilelor. Participarea la lucrările congresului a unui număr important de specialiști din mediile academic, social și economic din țară și de peste hotare va permite crearea unui cadru prielnic abordării cu substanță a temelor importante care preocupă societatea contemporană și constituie provocări continue.

Direcțiile de interes propuse pentru Congresul Internațional al SIAR – ESFA 2023 vor asigura un cadru științific adecvat unor schimburi de idei și dezbateri intense și obiective, vor reflecta aceste preocupări din domeniul ingineriei autovehiculelor, fiind orientate pe următoarele teme: vehicule ecologice, autonome, electrice, hibride; sisteme avansate de propulsie; autovehiculele rutiere și mediul; sisteme moderne de transport și trafic auto; metode avansate de inginerie; materiale și tehnologii.

Vă invităm să urmăriţi  site-ul SIAR www.siarcongress.eu pentru a fi la curent cu evoluţia planificării şi organizării ESFA 2023! Puteți contacta și colegii noștri din Universitatea Politehnica din București folosind elementele de contact de la rubrica http://siar.ro/contact/

Pe curând!

Revista "Ingineria automobilului"

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”