Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

SIA

SIA

SIA_small

În baza Protocolului de colaborare dintre SIAR și SIA – France, încheiat în 2007, membrii SIAR pot deveni membri asociați ai SIA, plătind o cotizatie anuală redusă cu 50%  și bucurându-se de toate avantajele acordate membrilor acestei asociații.

Totodată, se pot constitui grupe de câte 10 membri ai SIAR asociați la SIA – France, achitându-se o cotizație echivalentă unui singur membru titular.

Devenind membri SIAR/SIA beneficiați de aceleași avantaje ca și membrii titulari ai SIA privind:

– participarea la congrese, conferințe, seminarii, cursuri de perfecționare etc.

– distribuirea gratuită a revistei SIA „Ingenieurs de l’Automobile”.

– accesul la publicațiile și baza documentară a SIA. Publicatiile sunt disponibile pe site-ul www.sia.fr la rubrica:http://www.sia.fr/publications.htm. Un membru SIAR/SIA se înregistrează pe baza codului personal și poate descărca publicațiile gratuite sau achiziționa, la tarife preferențiale, alte publicații.

În scopul încurajării participării membrilor SIAR la anumite activități organizate de către SIA, aceasta poate stabili taxe diminuate pentru membrii SIAR/SIA.

Pentru descărcarea formularului de înscriere accesați http://www.sia.fr/adhesion.htm și contactați Secretariatul general al SIAR (siar@siar.ro).

Contact: SIA, 79 Rue Jean-Jacques Rousseau  92158 SURESNES CEDEX France

wwww.sia.fr

Revista “Ingineria automobilului”

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”