Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

SIAR Junior

Formula STUDENT

SIARjunior_01

Formula STUDENT este un program al FISITA de promovare a inventivității și spiritului de competiție în rândul studenților din doemniul ingineriei automobilelor. Formula Student cuprinde o serie de competiții organizate de către mai multe societăți membre ale FISITA din întreaga lume, în care echipe de studenți concep, proiectează, construiesc și concurează  cu minivehicule (stil  formula). În realizarea practică a automobilului, sunt posibile și sponsorizări. Universitatea Transilvania din Brașov (coordonator – dr. Mihai Comsit), Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași (coordonator – s.l. dr. ing. Gabriel Ursescu) și Universitatea Politehnica din București (coordonator- Prof. dr. ing. Gabriel Anghelache) au demarat activități în cadrul acestui proiect. Pentru mai multe detalii accesați https://www.fisita.com/yfia/getinvolved/formula-student

INTERNAȚIONAL

FISITA promovează un program internațional în sprijinul tinerilor care doresc să își construiască o carieră profesională în domeniul ingineriei autovehiculelor. Puteți să vă documentați în legătură cu acordarea burselor internaționale în acest domeniu, dar și a altor facilități de perfecționare accesând programul FISITA  Your Future in Automotive –  http://www.fisita.com/yfia fisita_banner

CONCURSUL INTERNAȚIONAL STUDENȚESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI

SECȚIUNI:

  • Dinamica autovehiculelor
  • Automotive CAD – CATIA V5

ROMANIA

Studii universitare de licență în domeniul Ingineriei Autovehiculelor

În România, formarea inginerilor în domeniul Ingineriei Autovehiculelor este asigurată prin parcurgerea următoarelor programe de studii universitare de licență:

  • Construcții de autovehicule
  • Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
  • Autovehicule rutiere
  • Echipamente si sisteme de comanda si control pentru autovehicule
  • Blindate, automobile și tractoare

Pentru o informare corectă și completă privind posibilitățile de a fi admis și a parcurge unul din programele de studii menționat și a primi, la absolvire, titlul de Inginer în domeniul Ingineriei autovehiculelor, vă prezentăm centrele universitare care sunt acreditate să organizeze aceste programe de studii (în ordinea alfabetică a localității, in dreapta paginii)

Arad

Universitatea Aurel Vlaicu Arad
Autovehicule rutiere
http://www.uav.ro

Brasov

Universitatea Transilvania Brașov
Autovehicule rutiere
Autovehicule rutiere (en)
www.unitbv.ro

Bucuresti

Universitatea Politehnica București
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
Autovehicule rutiere
http://www.autovehicule-rutiere.ro

Academia Tehnică Militară București
Echipamente si sisteme de comanda si control pentru autovehicule
Blindate, automobile și tractoare
www.mta.ro

Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Autovehicule rutiere
http://mecanica.utcluj.ro

Constanta

Universitatea Ovidius Constanța
Autovehicule rutiere
http://imim.univ-ovidius.ro/

Craiova

Universitatea din Craiova
Autovehicule rutiere
http://www.mecanica.ucv.ro/

Galati

Universitatea Dunărea de Jos Galați
Autovehicule rutiere
http://www.tmt.ugal.ro/

Iasi

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
Autovehicule rutiere
http://www.mectuiasi.ro/

Oradea

Universitatea din Oradea
Autovehicule rutiere
http://imt.uoradea.ro/

Pitesti

Universitatea din Pitești
Autovehicule rutiere
http://www.upit.ro/

Timisoara

Universitatea Politehnica din Timișoara
Autovehicule rutiere
http://www.upt.ro/

Studii universitare de masterat în domeniul Ingineriei Autovehiculelor

Studiile universitare de masterat asigură definitivarea formării absolvenților cu diplomă de licență. Prin conținutul lor, aceste studii sunt orientate spre aprofundarea sau perfecționarea pregătirii inginerului de automobile (masterat de cercetare sau masterat profesional).

Programe de studii universitare de masterat acreditate sunt organizate de o parte din universitățile care au în derulare și programe de studii universitare de licență, astfel:

Brasov

Universitatea Transilvania Brașov
Autovehiculul și tehnologiile viitorului
Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor (en)
Securitate rutieră. transport și interacțiunea cu mediul
www.unitbv.ro

Bucuresti

Universitatea Politehnica București
Cercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelor – CDIA
Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor – STAAR
Sistemul integrat om-autovehicul-mediu – SOAM
http://www.autovehicule-rutiere.ro

Academia Tehnică Militară București
Echipamente si tehnologii în ingineria autovehiculelor – ETIA
http://www.mta.ro

Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Automobilul și mediul
Logistica transporturilor rutiere
http://mecanica.utcluj.ro/

Craiova

Universitatea din Craiova
Concepţia şi proiectarea autovehiculelor moderne
http://www.mecanica.ucv.ro/

Iasi

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași
Concepţia şi managementul proiectării automobilului
Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere
Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere
Sistemica transporturilor autopropulsate
http://www.mectuiasi.ro/

Oradea

Universitatea din Oradea
Inginerie și management în domeniul autovehiculelor
http://imt.uoradea.ro/

Pitesti

Universitatea din Pitești
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă (en)
Managementul calitătii în industria de automobile – MCIA
Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţie – TREAC
Concepţia şi managementul proiectării automobilului – CMPA
Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în industria de autovehiculelor – SMAAIA
http://www.upit.ro/

Timisoara

Universitatea Politehnica din Timișoara
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
http://www.upt.ro/

ROMANIA – YOUR FUTURE IN AUTOMOTIVE

Stagii de pregatire in industria de automobile si transporturi rutiere

RTR
http://www.renault-technologie-roumanie.com/cariere/pentru-studenti/
DACIA
http://www.gruprenault.ro/alatura-te-grupului-renault-romania/programe-pentru-studenti

Devenind membru SIAR Junior

Descoperă aici avantajele calității tale de membru SIAR Junior.