Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

Stop accidentelor ! Viața are prioritate!

O campanie a Poliției Rutiere Române!
SIAR este unul dintre partenerii cu rol important în derularea programului.

Societatea Inginerilor de Automobile din România se alătură eforturilor depuse de instituții și organisme naționale și locale de promovare a unei conduite preventive, civilizate, în trafic, în scopul reducerii numărului de evenimente rutiere.

https://www.politiaromana.ro/ro/prevenire/buletinul-sigurantei-rutiere

Revista “Ingineria automobilului”

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”