Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

UNIvIA 2020

UNIvIA 2020
23 Septembrie – 3 Octombrie 2020 – București, Romania

“Universitatea de Vară în Ingineria Autovehiculelor”

A patra ediție a Universității de vară în Ingineria autovehiculelor – UNIvIA 2020

Societatea Inginerilor de Automobile din România – SIAR, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” și Registrul Auto Român au organizat în perioada 28.09 – 03.10.2020, a patra ediție a cursurilor Universității de vară în domeniul Ingineriei Autovehiculelor – UNIvIA 2020.

În cadrul cursurilor, susținute de cadre didactice universitare din Academia Tehnică Militară și experți din cadrul Registrului Auto Român, s-a abordat o tematică de actualitate pentru inginerii automobiliști: „Reglementările internaționale și naționale în domeniul autovehiculelor rutiere – baza proiectării, fabricării și exploatării autovehiculelor”.

La cursuri au participat 30 studenți la programele de studii universitare de licență „Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule” și „Blindate, Automobile și Tractoare” din domeniul „Ingineriei Autovehiculelor” din Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București.

Activitățile de pregătire tehnică de specialitate au urmărit: consolidarea cunoștințelor în domeniul reglementărilor naționale și internaționale în domeniul ingineriei autovehiculelor rutiere, cunoașterea ultimelor acțiuni în direcția reglementării autovehiculelor autonome; prezentarea unor ștanduri și echipamente de testare; detalierea unor aspecte privind reglementarea și încercările specifice autovehiculelor militare.

Activitățile s-au desfășurat atât online (prelegeri, demonstrații practice), cât și practic în laboratoare de specialitate (cu respectarea reglementărilor specifice situației sanitare actuale).

Desfășurarea cursurilor „Universității de Vară în Ingineria Autovehiculelor” UNIvIA se alătură altor acțiuni ale SIAR de promovare a ingineriei autovehiculelor în rândul studenților și tinerilor specialiști, dintre care se evidențiază Concursul internațional studențesc de inginerie a autovehiculelor „Prof. univ. ing. Constantin Ghiulai”. În anul 2021, faza finală a ediției a VI-a a concursului va avea loc în perioada 28 – 30 octombrie la Chișinău, pe durata celui de al XXXI-lea Congres Internațional de Inginerie a Autovehiculelor și Transporturi Rutiere – AITS 2021 – organizat de către SIAR împreună cu Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, Republica Moldova.

Pentru detalii suplimentare, va rugam sa ne contactati prin email siar@siar.ro


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rsiarr77/public_html/wp-content/themes/legatus-theme-new/includes/single/post-tags.php on line 5

Revista "Ingineria automobilului"

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”