Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

Update 3- Concursul internațional studențesc de inginerie a autovehiculelor „Prof. univ. ing. Constantin GHIULAI” – editia 2022

  Timișoara, 26.10 – 28.10.2022

SIAR organizează în acest an faza finală a Concursului internațional studențesc de inginerie a autovehiculelor „Prof. univ. ing. Constantin GHIULAI”  în perioada 26.10 – 28.10.2022, simultan cu ediția a XVII-a a Congresului European de Autovehicule (a XXXII-a ediție a Congresului Internațional anual al SIAR de Inginerie a Autovehiculelor și Transporturilor) – EAEC-MVT 2022 – organizat de Universitatea Politehnica din Timișoara.

Etapa locală (pe universitate) a fost organizată de către fiecare universitate în parte în semestrul 2 al anului universitar 2021-2022, cu participarea doar a studenților de la programele de studii universitare de licență din domeniul „Ingineria autovehiculelor” și specializarea „Ingineria transporturilor și a traficului” din domeniul „Ingineria Transporturilor”. La concurs pot participa și studenți care în anul universitar 2021-2022 au fost în anul IV de studii (și care acum sunt studenți masteranzi în anul I de studii). Nu pot participa la concurs: studenți de la alte programe de studii universitare de licență, studenți masteranzi în anul II de studii, studenți care au participat la concurs în anii anteriori (la aceeași secțiune a concursului), studenți care au absolvit anterior un alt program de studii universitare de licență, studenți care nu sunt membri SIAR Junior.

La faza finală a concursului participă doar studenți care au fost calificați ca urmare a desfășurării fazei locale  a concursului (pe universitate) și au fost nominalizați pentru participare prin informarea Secretariatului General al SIAR.  La faza finală a concursului fiecare universitate poate participa cu 3 studenți (maximum) la fiecare secțiune. Un student poate participa doar la o sectiune a concursului.

La începerea fazei finale a concursului fiecare concurent va prezenta cartea de identitate și legitimația de student. Calitatea de membru SIAR Junior este obligatorie pentru faza finală a concursului și se va verifica (și asigura)  prin grija Președintelui fiecărei secții SIAR și a reprezentantului universității în Comisia Națională de Concurs.

Președinții Comisiilor Naționale de concurs pe secțiuni au responsabilitatea verificării îndeplinirii condițiilor specifice de către fiecare concurent în parte.

Concursul studențesc se desfășoară pe două secțiuni: „Dinamica autovehiculelor” și ” Automotive CAD – CATIA V5”.

La ambele secțiuni concursul este individual!

Pe baza rezultatelor individuale se stabilește și clasamentul pe universități (doar cu echipele cu 3 membri).

La fiecare secțiune se acordă doar câte un singur premiu (la individual și pe echipe): premiul I, premiul II, premiul III și o singură mențiune! Premiile individuale constă în diplome și premii în bani (fondul de premiere fiind asigurat de AVL România). Nu se acordă premii în bani pentru echipe!

În evaluarea rezultatelor fiecărui concurent nu vor fi luate în calcul notele (punctajele) acordate de membrii comisiei de concurs din aceeași universitate cu studentul concurent!

Acordarea notelor (punctajelor) se face într-un sistem care asigură anonimatul concurentului (pentru secțiunea „Dinamica autovehiculelor”) – respectiv a cadrului didactic evaluator pentru secțiunea „Automotive CAD CATIA V5”.

Nu se desecretizează decât numărul de lucrări necesar pentru identificarea premianților!

Listele cu studenții premiați la edițiile anterioare, regulamentul concursului, tematica de concurs, bibliografia recomandată. componența comisiilor naționale de concurs – pot fi accesate pe pagina SIAR Junior!

La faza finală a concursului internațional studențesc de inginerie a autovehiculelor „Profesor univ. ing. Constantin GHIULAI” ediția 2022 participă studenți de la universitățile:

a) secțiunea „Dinamica autovehiculelor” – ediția a 8-a

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București

Universitatea Politehnica din București

Universitatea „Transilvania” din Brașov

Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea din Craiova

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea din Oradea

Universitatea din Pitești

Universitatea Politehnica din Timișoara

b) secțiunea ”Automotive CAD – CATIA V5 – ediția a 5-a

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București

Universitatea Politehnica din București

Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea din Oradea

Universitatea din Pitești

Universitatea Politehnica din Timișoara

Componența comisiilor naționale de concurs pentru ediția 2022:

Comisia națională de concurs pentru secțiunea „Dinamica autovehiculelor”

Comisia națională de concurs pentru secțiunea „Automotive CAD – CATIA V5”

Componența echipelor reprezentative cu studenți participanți la ediția 2022 a concursului:

Lista studenților participanți la ediția 2022 a concursului Ghiulai – secțiunea „Dinamica autovehiculelor”

Lista studenților participanți la ediția 2022 a concursului Ghiulai – secțiunea „Automotive CAD – CATIA V5”

Mult succes studenților noștri și felicitări cadrelor didactice implicate în coordonarea echipelor de studenți!

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm scrieți pe adresa SIAR: siar@siar.ro!

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rsiarr77/public_html/wp-content/themes/legatus-theme-new/includes/single/post-tags.php on line 5

Revista "Ingineria automobilului"

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”