Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

Advanced Concepts in Mechanical Engineering

[IAȘI, 12.06 – 13.06.2014]

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din  Iași a oganizat tradiționala conferință internațională în domeniul ingineriei mecanice ACME 2014 ce s-a bucurat de un remarcabil succes, beneficiind de participarea a numeroși cercetători științifici și cadre didactice universitare din România și Moldova, Bulgaria, SUA, Ucraina, Franța și Israel.

Revista “Ingineria automobilului”

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”