Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

Contact

SOCIETATEA INGINERILOR DE AUTOMOBILE DIN ROMANIA

Sediul Central

SOCIETATEA INGINERILOR DE AUTOMOBILE DIN ROMÂNIA – SIAR

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
Facultatea de Transporturi
Parter, sala JC005
Splaiul Independenței nr. 313 sector 6
Cod poștal 060042
București
Tel.: +4.0753.081.851
e-mail: siar@siar.ro
sg@siar.ro
www.siar.ro
www.ingineria-automobilului.ro
https://www.facebook.com/SIAR.FISITA

Cod fiscal (CIF):  5496135

Banca: CEC Bank, Agenția Știrbei Vodă
IBAN (lei): RO 46 CECEB 60330 RON 3757 645

Președinte
Prof. univ. dr. ing. Nicolae BURNETE
Tel./Fax: +40 264 415 486
nicolae.burnete@auto.utcluj.ro

Secretar General
Prof. univ. dr. ing. Minu MITREA
Tel./Fax: +4.0753.081.851

e-mail: siar@siar.ro
e-mail: minumitrea@yahoo.com

Contabil șef  SIAR
Exp. contabil Mariana-Verginia CONSTANTINESCU
e-mail: siar@siar.ro

Cenzor șef
Exp. contabil Cătălina Alina RUSĂNESCU

Cenzori:

Conf. univ. dr. ing. Ramona – Monica STOICA

Conf. univ. dr. ing. Daniela – Alina VOICU

 

Centrul de documentare al SIAR
e-mail: siar@siar.ro

Formular de contact

 
  • Campurile marcate cu * sunt obligatorii.
 

Deviza SIAR:    Cunoaștere și dezvoltare, prin cooperare!

Localizare

Secții teritoriale

ARAD

Președinte (Coordonator) secție SIAR

S.l. dr. ing. Sorin-Vlad IGREȚ
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Automatizări, Inginerie Industrială, Textile şi Transporturi
Str. Elena Drăgoi Nr. 2 Cod poștal 310330
Complex Universitar M (Micalaca, zona III)
Arad
Județul Arad
Tel.: +4 0257-250.389
Fax: +4 0257-250.389
Email: sorin_igret_vlad@yahoo.com
http://www.uav.ro

Secretar secție SIAR: S.l. dr. ing. Radu – Iulian NEGRILĂ – radu.negrila@premiermotors.ro

Trezorier secție SIAR: S.l. dr. ing. Geza ERDODI – geza.erdodi@gmail.com

Director Departament Automatizări, Inginerie Industrială, Textile și Transporturi: Conf. univ. dr. ing. Valentin MULLER – valentinmuller7@yahoo.com

BUCUREȘTI - ATM

Președinte (Coordonator) secție SIAR

Col. conf. univ. dr. ing. Radu VILĂU
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București
Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare
Departamentul de Autovehicule Militare și Transporturi
B-dul George Coșbuc nr. 39-49
Sector 5 Cod poștal 050141
București
Tel.: +4.021.335.46.60
Fax: +4.021.335.57.63
e-mail: radu.vilau@mta.ro
htpps://mta.ro/departamentul-de-autovehicule-militare-si-transporturi

Secretar secție SIAR: Conf. univ. dr. ing. Ramona – Monica STOICA, ramona.stoica@mta.ro

Trezorier secție SIAR: Asist. dr. ing. Laszlo BAROTHI,  laszlo.barothi@mta.ro

Director Departament Autovehicule Militare și Transporturi: Col. conf. univ. dr. ing. Radu VILĂU

 

Secretar General SIAR: Col. (r) prof. univ. dr. ing. Minu MITREA
siar@siar.ro
minumitrea@yahoo.com

BUCUREȘTI - RAR

Președinte (Coordonator) secție SIAR

Director Tehnic RAR

Ing. Cristian – Viorel BUCUR
Registrul Auto Român
Calea Griviței nr. 391A Sector 1
010719 București
Tel.: +4.021.202.70.00
Fax: +4.021.318.17.54
e-mail: cristian.bucur@rarom.ro

www.rarom.ro 

Director General Registrul Auto Român: Ing. Mihai ALECU

BUCUREȘTI - UNSTPB

Președinte (Coordonator) secție SIAR

S.l. dr. ing. Ștefan VOLOACĂ
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica  București
Facultatea de Transporturi
Departamentul de Autovehicule Rutiere
Corp J sala JC202
Splaiul Independenței nr. 313
Sector 6 Cod poștal 060042
București
Tel./Fax: +4.021.402.95.48
e-mail: stefan.voloaca@upb.ro
www.autovehicule-rutiere.ro 

Secretar secție SIAR: S.l. dr. ing. Cristian – Alexandru RENȚEA – rentea.cristian@yahoo.com

Trezorier secție SIAR – Asist. drd. ing. Alexandra IONIȚĂ – alexandra.ionita@upb.ro

Director Departament Autovehicule Rutiere: Conf. univ. dr. ing. Daniel – Mihail IOZSA  daniel_iozsa@yahoo.com

Vicepreședinte SIAR: Conf. univ. dr. ing. Daniel – Mihail IOZSA

BRAȘOV

Președinte (Coordonator) secție SIAR

Conf. univ. dr. ing. Dragoș – Sorin DIMA
Universitatea „Transilvania“  din Brașov
Facultatea de Inginerie Mecanică
Departamentul de Autovehicule și Transporturi
Corp N sala NP10
Str. Politehnicii nr. 1 Cod poștal 500024
Brașov
Județul Brașov
Tel.: +4.0268.413.000/173
Fax: +4.0268.474.761
e-mail: d.dima@unitbv.ro
www.unitbv.ro/datr/Prezentare

Secretar secție SIAR – S.l. dr. ing. Cristian – Ioan LEAHU – leahu.cristian@unitbv.ro

Trezorier secție SIAR – Prof. univ. dr. ing. Florin – Stelian GÎRBĂCIA – garbacia@unitbv.ro

Director Departament Autovehicule și Transporturi: Prof. univ. dr. ing. Mihai DUGULEANĂ – mihai.duguleana@unitbv.ro

Vicepreședinte SIAR – Prof. univ. dr. ing. Anghel CHIRU – achiru@unitbv.ro

CHIȘINĂU - UTM

Președinte (Coordonator) secție SIAR:

Conf. univ. dr. ing. Victor CEBAN

Vicepreședinte SIAR
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Departamentul de Transporturi
Str. Studenților 9/8
Corpul de studii nr. 6
Chișinău
Republica Moldova MD-2012
Tel.: 00373.22.509.928
Fax: 00373.22.509.928
e-mail: victor.ceban@tran.utm.md
Departamentul Transporturi/UTM
Secretar secție SIAR: Asist. univ.  ing. Petru VOLEAC – voleac.petru@tran.utm.md
Trezorier secție SIAR: Lector univ.  ing. Elena BIVOL – elena.bivol@tran.utm.md
Director Departamentul de Transporturi – Conf. univ. dr. ing. Victor CEBAN – victor.ceban@tran.utm.md

CLUJ-NAPOCA

Președinte (Coordonator) secție SIAR:

Prof. univ. dr. ing. Nicolae BURNETE
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică
Departamentul de Autovehicule Rutiere și Transporturi
Corp C etaj 2 sala C204
Str. Muncii nr. 103-105 Cod poștal 400641
Cluj-Napoca
Județul Cluj
Tel.: +4.0264.401.609 +4.0264.415.779
Fax: +4.0264.415.490 +4.0264.401.603
e-mail: nicolae.burnete@auto.utcluj.ro
http://www.art.utcluj.ro/

Secretar secție SIAR: Conf. univ. dr. ing. Andreia – Alina MOLEA – andreia.molea@auto.utcluj.ro

Trezorier secție SIAR: S.l. dr. ing. Călin – Vasile PRODAN – vasile.prodan@auto.utcluj.ro

Director Departamente Autovehicule Rutiere li Transporturi – Prof. univ. dr. ing. István BARABÁS – istvan.barabas@auto.utcluj.ro

Președinte SIAR: Prof. univ. dr. ing. Nicolae BURNETE – nicolae.burnete@auto.utcluj.ro

Vicepreședinte SIAR – Prof. univ. dr. ing. Bogdan – Ovidiu VARGA – bogdan.varga@auto.utcluj.ro

CONSTANȚA

Președinte (Coordonator) secție SIAR:

Secția SIAR din cadrul Universității Ovidius a fost desființată prin hotărârea Adunării Generale a SIAR din 2 noiembrie 2023.

Persoanele care doresc sa devină membre SIAR sunt rugate să acceseze rubrica INSCRIERE SIAR sau să contacteze Secretariatul General SIAR la acresa siar@siar.ro.

 

 

Universitatea „Ovidius“ din Constanța
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă
Departamentul de Management Industrial și Autovehicule Rutiere
B-dul Mamaia, nr. 124, Cod poștal 900527
Constanța
Județul Constanța
Tel.: +4.0241.551.105
Fax: +4.0241.618.372

http://imim.univ-ovidius.ro/departamente

Secretar secție SIAR:

Trezorier secție SIAR:

Director Departamentul de Management Industrial și Autovehicule Rutiere: S.l. dr. ing. Constantin ILIE – constantin.ilie@365.univ-ovidius.ro

CRAIOVA

Președinte (Coordonator) secție SIAR:

Prof. univ. dr. ing. Ilie DUMITRU

Vicepreședinte SIAR

Universitatea din Craiova
Facultatea de Mecanică
Departamentul de Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială
Calea București, nr. 107, Cod poștal 200512
Craiova
Județul Dolj
Tel.: +4.0251.543.739.
Fax: +4.0251.416.630
e-mail: dumitru_ilie@yahoo.com
http://mecanica.ucv.ro/Organizare/Departamente/WebSiteATII/ATII.html

Secretar secție SIAR: S.l. dr. ing.Gabriel – Cătălin MARINESCU – gabrielcatalinmarinescu@gmail.com

Trezorier secție SIAR: S.l. dr. ing. Gheorghe POPA-MITROI – g.popa96@yahoo.ro

Director Departamentul de Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială – Conf. dr. ing. Adrian – Sorin ROȘCA – adrian_sorin_rosca@yahoo.com

GALAȚI

Președinte (Coordonator) secție SIAR:

Prof. univ. dr. ing. Viorel PĂUNOIU
Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați
Facultatea de Mecanică
Departamentul de Ingineria Fabricatiei
Str. Domnească, nr. 111, Cod poștal 800201
Galaţi
Județul Galați
Tel.: +4.0236.414.871
Fax: +4.0236.314.463
e-mail: viorel.paunoiu@ugal.ro
http://www.cmrs.ugal.ro/About.htm

Secretar secție SIAR:  Conf. dr. ing. Salvatore – Mugurel BURCIU – mugurel.burciu@ugal.ro

Trezorier secție SIAR: S.l. dr. ing. Luigi Renato MISTODIE – luigi.mistodie@ugal.ro

Director Departamentul de Inginerie a Fabricației: Prof. univ. dr. ing. Gabriel FRUMUȘANU – gabriel.frumusanu@ugal.ro

Director Departamentul de Sisteme Termice şi Autovehicule Rutiere: Conf. univ. dr. ing. Krisztina UZUNEANU – kristina.uzuneanu@ugal.ro

IAȘI

Președinte (Coordonator) secție SIAR:

Conf. univ. dr. ing. Radu DROSESCU
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi “ din Iași
Facultatea de Mecanică
Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere
Centrul de Motoare și Autovehicule Rutiere
Str. Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 43,
Cod poștal 700050
Iași
Județul Iași
Tel.: +4.0232.278.683/2126
e-mail: drosescuradu@gmail.com
www.mec.tuiasi.ro

Secretar secție SIAR: S.l. dr. ing. Tudor ULIAN – tudor.ulian@academic.tuiasi.ro

Trezorier secție SIAR: S.l. dr. ing. Iulian AGAPE – COMSA – iulian.agape@academic.tuiasi.ro

Director Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere: Conf. univ. dr. ing. Lidia Gaiginschi    lidiagaiginschi@yahoo.com

ORADEA

Președinte (Coordonator) secție SIAR:

Conf. univ. dr. ing. Horia BELEȘ
Universitatea din Oradea
Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule
Str. Universității, nr. 1, Cod poștal 410087
Oradea
Județul Bihor
Tel.: +4.0259.408.136
Fax: +4.0259.408.436
e-mail : horia.beles@gmail.com
http://imt.uoradea.ro

Secretar secție SIAR: Conf. univ. dr. ing. Tudor  – Adrian MITRAN – tudor_mitran@yahoo.com

Trezorier secție SIAR: Conf. univ. dr. ing. George DRAGOMIR – georgedragomir@yahoo.com

Director Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule – Conf. univ. dr. ing. Tudor  – Adrian MITRAN – tudor_mitran@yahoo.com

PITEȘTI

Președinte (Coordonator) secție SIAR:

Prof. univ. dr. ing. Adrian-Constantin CLENCI

Vicepreședinte SIAR, Membru de onoare al SIAR

Universitatea din Pitești
Facultatea de Mecanică și Tehnologie
Departamentul de Autovehicule și Transporturi
Corp T, etaj 4, sala 422
Str. Târgu din Vale, Nr. 1, Corp T, Et.4, Camera 422, Cod poștal 110040
Piteşti
Județul Argeş
Tel.: +4.0348.453.163
Fax: +4.0348.453.150
e-mail: adi.clenci@upit.ro
https://www.upit.ro/ro///DAT

Secretar secție SIAR: S.l. dr. ing. Andrei – Alexandru BOROIU – andrei.boroiu@upit.ro

Trezorier secție SIAR: S.l. dr. ing. Helene SUSTER-BĂDĂRĂU – helene.suster@upit.ro

Director Departament de Autovehicule Rutiere și Transporturi – S.l. dr. ing. Helene SUSTER-BĂDĂRĂU – helene.suster@upit.ro

TIMIȘOARA

Președinte (Coordonator) secție SIAR:

Prof. univ. dr. ing. Liviu-Nicolae MIHON

Vicepreședinte SIAR

Universitatea Politehnica Timișoara
Facultatea de Mecanică
Departamentul de Mașini Mecanice, Utilaje și Transporturi
B-dul Mihai Viteazu, nr. 1, Cod poștal 300222
Timișoara
Județul Timiș
Tel.: +4.0256.403.591
Fax: +4.0256.403.523
e-mail: lmihon@gmail.com
http://mmut.mec.upt.ro

Secretar secție SIAR: Conf. univ. dr. ing. Sorin RAȚIU – sorin.ratiu@fih.upt.ro

Trezorier secție SIAR: S.l. dr. ing. Nicolae – Stelian LONȚIȘ – nicolae.lontis@upt.ro

Director Departamentul de Mașini Mecanice, Utilaje și Transporturi – Conf. univ. dr. ing. Daniel OSTOIA – daniel.ostoia@upt.ro