Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

EAEC – CONAT 2024

THE 18th EUROPEAN AUTOMOTIVE CONGRESS
The XXXIV-th SIAR International Automotive and Transport Engineering Congress

The 13-th CONAT Congress (The International CONference on Automotive and Tractors)

Together for a better and safer mobility

EAEC – CONAT 2024

06.11.2024 – 08.11.2024

BRAȘOV, ROMÂNIA

SOCIETATEA INGINERILOR DE AUTOMOBILE DIN ROMÂNIA & UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

SIAR motto: „Knowledge and development, through cooperation!”

The motto of the SIAR congresses: 

„Development through tripartite cooperation: Administration – Industry – Academia”

We are still waiting for your abstracts and papers on the congress platform www.siarcongress.eu !!!!

Societatea Inginerilor de Automobile din România – SIAR organizează în toamna anului 2024 a 18-a ediție a Congresului European de Automobile  (The 18th EAEC Congress), manifestare științifică europeană sub egida EAEC care este în același timp a XXXIV-a ediție a Congresului Internaţional anual al SIAR de Inginerie a Autovehiculelor şi Transporturilor, împreună cu Universitatea Transilvania din Brașov pentru care acest congres reprezintă a treisprezecea ediție aCONAT – Conferința Națională de Automobile și Tractoare” (denumire stabilită la prima ediție organizată în anul 1965 !) cu tema principală Together for a better and safer mobility.

Teme importante abordate in cadrul congresului EAEC – CONAT 2024:

  1. Advanced Powertrain Systems
  2. Automobile and Environment
  3. Advanced Engineering Methods
  4. Vehicle Dynamics, Vehicle Systems
  5. New Materials, Manufacturing Technologies
  6. Advanced Transport Systems
  7. Accident Research and Analysis
  8. History of automotive technics and technologies

Pentru a treisprezecea oară, gazdă a Congresului internațional al SIAR EAEC – CONAT 2024 va fi Departamentul de Automobile și Transporturi din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică  a Universității Transilvania din Brașov, unul dintre centrele de excelență în cercetarea aplicativă și fundamentală din domeniul ingineriei autovehiculelor și transporturilor rutiere, cu o largă recunoaștere națională și internațională.

Congresul va fi însoțit de un ansamblu de manifestări destinate specialiștilor români și străini din domeniul ingineriei autovehiculelor și transporturilor rutiere: expoziţie de produse specifice industriei de autovehicule şi componente auto, work-shop-uri, vizite tehnice, adunarea generală anuală a membrilor SIAR, etapa finală a Concursului internaţional studenţesc de inginerie a autovehiculelor Prof. univ. ing. Constantin GHIULAI” cu cele două secţiuni „Dinamica autovehiculelor – ediţia a 10-a” (organizată cu sprijinul AVL România) şi „Automotive CAD – CATIA – ediţia a 7-a”(organizată cu sprijinul AKKA Automotiv srl).

Schimbul activ de idei, alături de mobilitatea cercetătorilor, caracterizează societatea actuală și constituie unul dintre motoarele de dezvoltare a domeniului ingineriei automobilelor. Participarea la lucrările congresului a unui număr important de specialiști din mediile academic, social și economic din țară și de peste hotare va permite crearea unui cadru prielnic abordării cu substanță a temelor importante care preocupă societatea contemporană și constituie provocări continue.

Direcțiile de interes propuse pentru Congresul Internațional al SIAR – EAEC – CONAT 2024 vor asigura un cadru științific adecvat unor schimburi de idei și dezbateri intense și obiective, vor reflecta aceste preocupări din domeniul ingineriei autovehiculelor, fiind orientate pe următoarele teme: sisteme avansate de propulsie; autovehicule rutiere și mediul; sisteme moderne de transport și trafic auto; vehicule ecologice, autonome, electrice, hibride; metode avansate de inginerie; materiale și tehnologii.

Vă invităm să urmăriţi  site-ul SIAR www.siarcongress.eu pentru a fi la curent cu evoluţia planificării şi organizării EAEC – CONAT 2024!

Vă invităm să accesați și https://romaniatourism.com/brasov.html

Revista "Ingineria automobilului"

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”