Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

Formare

ROMANIA

Studii universitare de licență în domeniul Ingineriei Autovehiculelor

În România, formarea inginerilor în domeniul Ingineriei Autovehiculelor este asigurată prin parcurgerea următoarelor programe de studii universitare de licență:

  • Construcții de autovehicule
  • Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
  • Autovehicule rutiere
  • Echipamente si sisteme de comanda si control pentru autovehicule
  • Blindate, automobile și tractoare

Pentru o informare corectă și completă privind posibilitățile de a fi admis și a parcurge unul din programele de studii menționate și a primi, la absolvire, titlul de Inginer în domeniul Ingineriei autovehiculelor, vă prezentăm centrele universitare care sunt acreditate să organizeze aceste programe de studii (în ordinea alfabetică a localității).

Unele centre universitare ce formează ingineri de autovehicule au dezvoltat în timp și programul de studii universitare „Ingineria Transporturilor și a Traficului” din domeniul „Ingineria Transporturilor”, cu o orientare către transporturile rutiere.  Aflați informații privind acest program de studii accesând link-urile de mai jos.

Studii universitare de masterat în domeniul Ingineriei Autovehiculelor

Studiile universitare de masterat asigură definitivarea formării absolvenților cu diplomă de licență. Prin conținutul lor, aceste studii sunt orientate spre aprofundarea sau perfecționarea pregătirii inginerului de automobile (masterat de cercetare sau masterat profesional).

Programe de studii universitare de masterat acreditate sunt organizate de o parte din universitățile care au în derulare și programe de studii universitare de licență, astfel:

ROMANIA – YOUR FUTURE IN AUTOMOTIVE