Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

Formare

ROMANIA

Studii universitare de licență în domeniul Ingineriei Autovehiculelor

În România, formarea inginerilor în domeniul Ingineriei Autovehiculelor este asigurată prin parcurgerea următoarelor programe de studii universitare de licență:

  • Construcții de autovehicule
  • Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
  • Autovehicule rutiere
  • Echipamente si sisteme de comanda si control pentru autovehicule
  • Blindate, automobile și tractoare

Pentru o informare corectă și completă privind posibilitățile de a fi admis și a parcurge unul din programele de studii menționate și a primi, la absolvire, titlul de Inginer în domeniul Ingineriei autovehiculelor, vă prezentăm centrele universitare care sunt acreditate să organizeze aceste programe de studii (în ordinea alfabetică a localității).

Unele centre universitare ce formează ingineri de autovehicule au dezvoltat în timp și programul de studii universitare „Ingineria Transporturilor și a Traficului” din domeniul „Ingineria Transporturilor”, cu o orientare către transporturile rutiere.  Aflați informații privind acest program de studii accesând link-urile de mai jos.

ARAD

Universitatea Aurel Vlaicu Arad
Autovehicule rutiere

BĂLȚI

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Inginerie şi management în transportul auto

CHIȘINĂU

Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău

Ingineria transportului auto

Inginerie şi management în transporturi

CONSTANȚA

Universitatea Ovidius Constanța
Autovehicule rutiere

GALAȚI

Universitatea Dunărea de Jos Galați
Autovehicule rutiere

ORADEA

Universitatea din Oradea
Autovehicule rutiere

Studii universitare de masterat în domeniul Ingineriei Autovehiculelor

Studiile universitare de masterat asigură definitivarea formării absolvenților cu diplomă de licență. Prin conținutul lor, aceste studii sunt orientate spre aprofundarea sau perfecționarea pregătirii inginerului de automobile (masterat de cercetare sau masterat profesional).

Programe de studii universitare de masterat acreditate sunt organizate de o parte din universitățile care au în derulare și programe de studii universitare de licență, astfel:

ROMANIA – YOUR FUTURE IN AUTOMOTIVE