Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

Introducere

SIAR – Societatea Inginerilor de Automobile din România este organizația profesională a inginerilor de autovehicule, persoană juridică independentă, non-profit, membră activă a FISITA (Fédération Internationale des Sociétés d’Ingénieurs des Techniques de l’Automobile – International Federation of Automotive Engineering Societies) și a EAEC (European Automotive Engineers Cooperation).

introducere_01  Fondată în ianuarie 1990 ca asociație profesională, neguvernamentală, SIAR reprezintă împlinirea unei mai vechi dorințe de asociere a specialiștilor din ingineria autovehiculelor și transporturile rutiere, având ca principal obiectiv stimularea și dezvoltarea schimbului de informații profesionale, promovarea rezultatelor cercetării științifice românești, a noilor tehnologii specifice industriei autovehiculelor, cooperarea internațională.

SIAR a asigurat continuitatea activității Asociației Inginerilor de Automobile din România, constituită în 1988 în cadrul Consiliul Național pentru Inginerie și Tehnologie (CNIT), asociație desființată abuziv după mai puțin de un an de funcționare.

introducere_02

La scurt timp de la constituire SIAR s-a afiliat la FISITA – Federația Internațională a Societăților Inginerilor de Automobile și la EAEC – Conferința Europeana a Inginerilor de Automobile, asigurându-se astfel implicarea deplină în activitățile specifice întreprinse la nivel global. 

Colaborări bilaterale deosebite s-au dezvoltat în timp cu SAE International (Society of Automotive Engineers – SUA) și SIA (Société des Ingénieurs de l’Automobile – Franța).

Cu sprijinul SAE Internațional s-au înființat Centre de documentare în ingineria autovehiculelor în București și Brașov, centre dezvoltate ulterior prin mijloace proprii.

Sprijinirea cercetătorilor români în publicarea rezultatelor muncii lor s-a concretizat prin editarea și distribuirea unei reviste de specialitate, la început RIA – Revista Inginerului de Automobile (1990 – 2000), din anul 2006 Ingineria automobilului – rIA (inclusiv varianta electronică în limba engleză până în anul 2014), iar începand cu anul 2015 RoJAE – Romanian Journal of Automotive Engineering (publicație electronică).

introducere_03

 Organizarea de manifestări științifice internaționale și naționale cu o numeroasă participare a specialiștilor din mediul universitar, dar și din institute de cercetare și mediul economic reprezintă o latură importantă a activității SIAR. În această direcție SIAR organizează anual o manifestare științifică cu o largă participare internațională. Congresul SIAR este găzduit succesiv de marile centre universitare care au în derulare programe de studii în domeniul ingineriei autovehiculelor: Universitatea Politehnica din București, Universitatea „Transilvania” din Brașov, Universitatea din Pitești, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea din Craiova și Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău. Alte manifestări științifice internaționale sunt organizate periodic la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Universitatea din Oradea.

Stimularea performanței pe durata studiilor universitare de formare în domeniul ingineriei autovehiculelor este realizată prin acțiuni specifice dedicate studenților, astfel:

  • Concursul internațional studențesc de inginerie a autovehiculelor „Profesor univ. ing. Constantin Ghiulai” – cu două secțiuni – Automotive Dynamics și Automotive CAD – CATIA V5;
  • Competiția studențească internațională Challenge Kart Low Cost
  • Universitatea de vară în ingineria autovehiculelor – UNIvIA
  • Work-shop-ul „PEMS – Portable Emissions Measurement Systems”

Dezvoltarea relațiilor de colaborarea cu mediul economic constituie o preocupare susținută în condițiile redimensionării și restructurării acestuia. Prezența în România a unor producători importanți de automobile, subansambluri și echipamente specifice permite o comunicare continuă între diversele grupuri de specialiști implicați în procese distincte în ciclul de viață al autovehiculului: concepție, proiectare, testare-validare, fabricație, utilizare-mentenanță, reciclare-sfârșit de viață.

Asigurarea unui cadru propice colaborării optime între specialiștii din universități și cercetare, mediul industrial și de afaceri în scopul realizării misiunii sale de promovare a cunoașterii și progresului în ingineria autovehiculelor, transporturilor și siguranței rutiere constituie o prioritate constantă în activitatea SIAR.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rsiarr77/public_html/wp-content/themes/legatus-theme-new/includes/single/post-tags.php on line 5

Revista "Ingineria automobilului"

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”