Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

SMAT 2019


The XXX-th SIAR  International Automotive and Transport Engineering Congress

Science and Management of Automotive and Transportation Engineering – SMAT 2019

23.10 – 25.10.2019
Craiova, Romania
Organized by: SIAR – SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS OF ROMANIA & UNIVERSITY OF CRAIOVA 

Societatea Inginerilor de Automobile din România – SIAR a organizat in perioada 23.10 – 25.10.2019 a XXX-a ediție a Congresului Internaţional de Inginerie a Autovehiculelor şi Transporturilor  cu tema principală „Science and Management of Automotive and Transportation engineering – SMAT 2019”.

Teme importante abordate in cadrul congresului SMAT 2019:
1. Advanced powertrain and propulsion
2. Road vehicle and environment
3. Modern Transport Systems and Road Traffic
4. Heavy and special vehicles
5. Advanced Engineering Methods
6. Materials and technologies

Pentru a patra oară, gazdă a Congresului internațional al SIAR „SMAT – SCIENCE AND MANAGEMENT OF AUTOMOTIVE AND TRANSPORTATION ENGINEERING” a fost Departamentul de Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială din cadrul Facultății de Mecanică a Universității din Craiova, unul dintre centrele de excelență în cercetarea aplicativă și fundamentală din domeniul ingineriei autovehiculelor și transporturilor rutiere, cu o largă recunoaștere națională și internațională.

Atribuirea responsabilităţii organizării congresului internaţional anual al SIAR de inginerie a autovehiculelor şi transporturilor Filialei SIAR din cadrul Universităţii din Craiova a fost hotărâtă de Adunarea Generală a SIAR ce a avut loc la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în data de 17 octombrie 2018. În cadrul aceloraşi lucrări, Adunarea Generală a hotărât ca organizarea ediţiei din anul 2020 a Congresului SIAR să fie atribuită filialei SIAR din cadrul Universităţii Tehnice din Chişinău – Republica Moldova.

Congresul a fost însoțit de un ansamblu de manifestări destinate specialiștilor români și străini din domeniul ingineriei autovehiculelor și transporturilor rutiere: expoziţie de produse specifice industriei de autovehicule şi componente auto, work-shop-uri, vizita tehnică la FORD Romania, etapa finală a Concursului internaţional studenţesc de inginerie a autovehiculelor „Prof. univ. ing. Constantin GHIULAI” cu cele două secţiuni „Dinamica autovehiculelor – ediţia a 6-a” şi „Automotive CAD – CATIA – ediţia a 3-a”, adunarea generală a SIAR.

Schimbul activ de idei, alături de mobilitatea cercetătorilor, caracterizează societatea actuală și constituie unul dintre motoarele de dezvoltare a domeniului ingineriei automobilelor. Participarea la lucrările congresului a unui număr important de specialiști din mediile academic, social și economic din țară și de peste hotare a permis crearea unui cadru prielnic abordării cu substanță a temelor importante care preocupă societatea contemporană și constituie provocări continue.

Direcțiile de interes propuse pentru Congresul Internațional al SIAR – SMAT 2019 au asigurat un cadru științific adecvat unor schimburi de idei și dezbateri intense și obiective, au reflectat aceste preocupări din domeniul ingineriei autovehiculelor, fiind orientate pe următoarele teme: sisteme avansate de propulsie; autovehicule rutiere și mediul; sisteme moderne de transport și trafic auto; vehicule grele și speciale; metode avansate de inginerie; materiale și tehnologii.

Vă invităm să urmăriţi  aici site-ul congresului SMAT 2019!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rsiarr77/public_html/wp-content/themes/legatus-theme-new/includes/single/post-tags.php on line 5

Revista "Ingineria automobilului"

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”