Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

AITS 2021


The XXXI-st SIAR  International Automotive and Transport Engineering Congress

Automotive and Integrated Transport Systems – AITS

28.10 – 30.10.2021

CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

Organizat de SIAR – SOCIETATEA INGINERILOR DE AUTOMOBILE DIN ROMÂNIA & UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI DIN CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

We are still waiting for your abstracts and papers on the congress platform www.siarcongress.eu.

Societatea Inginerilor de Automobile din România – SIAR organizează în toamna anului 2021 a XXXI-a ediție a Congresului Internaţional de Inginerie a Autovehiculelor şi Transporturilor  cu tema principală „Automotive and Integrated Transport Systems – AITS 2021”.

Teme importante abordate in cadrul congresului AITS 2021:

  1. Green Vehicles
  2. Advanced Powertrain and Propulsion
  3. Integrated Transport Systems
  4. Automotive Design andTesting
  5. Advanced Engineering Methods
  6. Road Safety, Accident Analysis and Traffic Control
  7. Mobility Sustainability
  8. Materials, Automotive Technology and Maintenance
  9. Economics and Management in Transportation

Pentru prima oară, gazdă a Congresului internațional al SIAR „AITS 2021 – AUTOMOTIVE AND INTEGRATED TRANSPORT SYSTEMS” va fi Departamentul de Transporturi din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi  a Universității Tehnice a Moldovei din Chișinău, unul dintre centrele de excelență în cercetarea aplicativă și fundamentală din domeniul ingineriei autovehiculelor și transporturilor rutiere, cu o largă recunoaștere națională și internațională.

Atribuirea responsabilităţii organizării congresului internaţional anual al SIAR de inginerie a autovehiculelor şi transporturilor Filialei SIAR din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei din Chișinău a fost hotărâtă de Adunarea Generală a SIAR ce a avut loc la Universitatea din Craiova în data de 23 octombrie 2019. În cadrul aceloraşi lucrări, Adunarea Generală a hotărât ca organizarea ediţiei din anul 2021 a Congresului SIAR să fie atribuită filialei SIAR din cadrul Universităţii Politehnica din Timișoara. Ulterior, urmare a situației sanitare generate de epidemia COVID 19, Consiliul Director al SIAR a decis amânarea cu câte un an a celor două congrese, decizie confirmată de Adunarea Generală SIAR din 17 decembrie 2020.

Congresul va fi însoțit de un ansamblu de manifestări destinate specialiștilor români și străini din domeniul ingineriei autovehiculelor și transporturilor rutiere: expoziţie de produse specifice industriei de autovehicule şi componente auto, work-shop-uri, vizite tehnice, adunarea generală anuală a membrilor SIAR, etapa finală a Concursului internaţional studenţesc de inginerie a autovehiculelor „Prof. univ. ing. Constantin GHIULAI” cu cele două secţiuni „Dinamica autovehiculelor – ediţia a 7-a” (organizată cu sprijinul AVL România) şi „Automotive CAD – CATIA – ediţia a 4-a”(organizată cu sprijinul Magic Engineering Brașov).

Schimbul activ de idei, alături de mobilitatea cercetătorilor, caracterizează societatea actuală și constituie unul dintre motoarele de dezvoltare a domeniului ingineriei automobilelor. Participarea la lucrările congresului a unui număr important de specialiști din mediile academic, social și economic din țară și de peste hotare va permite crearea unui cadru prielnic abordării cu substanță a temelor importante care preocupă societatea contemporană și constituie provocări continue.

Direcțiile de interes propuse pentru Congresul Internațional al SIAR – AITS 2021 vor asigura un cadru științific adecvat unor schimburi de idei și dezbateri intense și obiective, vor reflecta aceste preocupări din domeniul ingineriei autovehiculelor, fiind orientate pe următoarele teme: sisteme avansate de propulsie; autovehicule rutiere și mediul; sisteme moderne de transport și trafic auto; vehicule ecologice, autonome, electrice, hibride; metode avansate de inginerie; materiale și tehnologii.

Vă invităm să urmăriţi  site-ul SIAR www.siarcongress.eu  pentru a fi la curent cu evoluţia planificării şi organizării AITS 2021!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rsiarr77/public_html/wp-content/themes/legatus-theme-new/includes/single/post-tags.php on line 5

Revista "Ingineria automobilului"

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”