Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

Misiune

Viziune

Ingineria autovehiculelor constituie motorul dezvoltării economiei la nivel global.

Asigurarea unui cadru instituțional favorabil inițierii și dezvoltării cooperării specialiștilor din acest domeniu de activitate umană permite un schimb eficient și facil de informații, cunoștințe și experiență specifice, sprijină cooperarea între universități, centre de cercetare și industrie, accelerează procesul de aplicare a noilor tehnologii, simplifică identificarea nevoilor de formare și specializare a personalului implicat în domeniul ingineriei autovehiculelor, transporturilor și siguranței rutiere.

Realizarea unei comunități profesionale globale, omogene în competență și performanță, interactivă, dinamică și competitivă în același timp, orientată spre o relație echilibrată și prietenoasă între om și mediu, constituie o provocare demnă de efort și recunoaștere.

Obiective

  • Progresul ingineriei autovehiculelor în România (concepție, proiectare, testare, fabricație, exploatare, mentenanță);
  • Dezvoltarea industriei de autovehicule, tehnologiilor și serviciilor de transport rutier;
  • Sprijinirea activității transportatorilor rutieri, de inspecție tehnică și service auto;
  • Încurajarea tinerilor pentru o carieră în domeniul ingineriei autovehiculelor și transporturilor rutiere;
  • Stimularea și coordonarea activităților care promovează un mediu propice educației continue și perfecționarea cunoștințelor inginerilor, schimbul activ de idei și de experiență, îndeosebi pentru studenți, masteranzi, doctoranzi și tinerii ingineri și diseminarea cunoașterii din domeniul ingineriei autovehiculelor;
  • Colaborarea cu alte organizații tehnico-științifice, patronale și socio-profesionale prin participarea și/sau organizarea de acțiuni comune, de interes mutual;
  • Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu celelalte 36 de societăți naționale din cadrul FISITA.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rsiarr77/public_html/wp-content/themes/legatus-theme-new/includes/single/post-tags.php on line 5

Revista "Ingineria automobilului"

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”