Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

Directii principale de actiune

 • Asigurarea coeziunii naționale a inginerilor din domeniul ingineriei autovehiculelor și facilitarea integrării în spațiul internațional specific;
 • Promovarea competențelor și recunoașterea meritelor inginerilor români din domeniile ingineriei autovehiculelor, transportului și siguranței rutiere și realizarea de punți de comunicare cu specialiștii din Uniunea Europeană și întreaga lume;
 • Sprijinirea instituțiilor de învățământ în educarea și formarea inginerilor și tehnicienilor auto;
 • Asigurarea expertizei naționale în domeniul ingineriei autovehiculelor, transporturilor și siguranței rutiere prin sprijinirea autorităților publice locale și centrale în reglementarea și aplicarea normelor specifice, în folosul cetățenilor;
 • Conlucrarea cu autoritățile și actorii prezenți în spațiul național și european în direcția prevenirii accidentelor rutiere, a promovării conducerii preventive și a creșterii responsabilității conducătorilor de autovehicule;
 • Încurajarea cercetării științifice de profil și sprijinirea cooperării între colectivele de cercetare din universitățile din România și agenții economici de profil;
 • Promovarea rezultatelor cercetării științifice din domeniu prin organizarea anuală a Congresului internațional de inginerie a autovehiculelor al SIAR;
 • Asigurarea unui cadru favorabil diseminării rezultatelor activității de cercetare științifică  din domeniul ingineriei autovehiculelor, transporturilor și securității rutiere prin realizarea revistelor Ingineria automobilului (rIA) și Romanian Journal of Automotive Engineering (RoJAE);
 • Organizarea de manifestări și reuniuni tehnico-științifice cu caracter național și/sau internațional în domeniul ingineriei automobilului și transportului rutier;
 • Realizarea schimbului de informații privind publicații, studii și lucrări de specialitate prin distribuirea acestora, inclusiv tipărituri de specialitate editate de membrii FISITA;
 • Organizarea centrelor de documentare SIAR;
 • Organizarea Concursului Internațional Studențesc de Inginerie a Autovehiculelor „Profesor univ. ing. Constantin GHIULAI cu secțiunile:
  • Dinamica autovehiculelor (prima ediție 2014);
  • Automotive CAD (Catia V5) (prima ediție 2017);
 • Organizarea Concursului studențesc de inginerie a autovehiculelor „Kart Low Cost” (prima ediție 2011 la ISAT de Nevers – Franța – inițiatorul competiției);
 • Dezvoltarea unor activități specifice tinerilor (studenți, masteranzi, doctoranzi): burse, stagii, concursuri etc.;
 • Participarea la activitățile organizate de FISITA și EAEC – congrese și conferințe internaționale;
 • Participarea activă la activitatea Comitetului FISITA;
 • Acordarea de distincții pentru merite deosebite în domeniul ingineriei automobilului.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rsiarr77/public_html/wp-content/themes/legatus-theme-new/includes/single/post-tags.php on line 5

Revista "Ingineria automobilului"

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”