Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

Despre SIAR ALIAT

Alianța Academică în domeniile Ingineria Autovehiculelor și Ingineria Transporturilor (ALIAT) s-a constituit în cadrul Societății Inginerilor de Automobile din România (SIAR) la data de 27 ianuarie 2017, ca entitate compusă din reprezentanți ai departamentelor și programelor de studii universitare din domeniile menționate, cu următoarele obiective principale:

 1. conjugarea eforturilor structurilor reprezentate de semnatari, având ca scop dezvoltarea învățământului universitar în domeniile Ingineria Autovehiculelor și Ingineria Transporturilor și amplificarea impactului acestuia asupra mediului socio-economic;
 2. formularea unor puncte de vedere comune, unitare, asupra proiectării, dezvoltării și desfășurării programelor de studii universitare în domeniile Ingineria Autovehiculelor și Ingineria Transporturilor;
 3. concertarea demersurilor adresate instituțiilor naționale și/sau locale în vederea ameliorării funcționării învățământului universitar în domeniile Ingineria Autovehiculelor și Ingineria Transporturilor ;
 4. încurajarea și sprijinirea colaborării în cadrul proiectelor de cercetare științifică și promovarea rezultatelor cercetării științifice universitare naționale în domeniile Ingineria Autovehiculelor și Ingineria Transporturilor;
 5. dezvoltarea și promovarea unor inițiative pentru mobilități studențești și ale cadrelor didactice universitare;
 6. conlucrarea și acțiunea comună în vederea realizării și dezvoltării unui cadru instituțional echitabil, relevant și coerent de admitere și promovare în profesia universitară prin definirea și promovarea elementelor specifice carierei universitare;
 7. sensibilizarea opiniei publice cu privire la mizele actuale ale domeniilor Ingineria Autovehiculelor și Ingineria Transporturilor;
 8. implicarea studenților și a reprezentanților pieței muncii, ca furnizori de feedback, în acțiunile alianței.

Principiile de bază aplicabile în funcționarea Alianței Academice în domeniile Ingineria Autovehiculelor și Transporturilor (ALIAT) în cadrul Societății Inginerilor de Automobile din România (SIAR):

 1. ALIAT nu este persoană juridică și este constituită ca structură specifică în cadrul SIAR pentru promovarea intereselor membrilor săi din universități, cu respectarea statutului, structurilor și funcționării SIAR;
 2. ALIAT nu se substituie structurilor universitare ai căror reprezentanți aderă la prezentul act;
 3. ALIAT este un organism consultativ; hotărârile ALIAT se adoptă numai prin consens și au rol de recomandare;
 4. ALIAT este structură a SIAR deschisă, alte structuri universitare cu programe de studii acreditate în domeniile Ingineria Autovehiculelor și Ingineria Transporturilor putând adera ulterior, pe baza unei cereri adresate în scris conducerii SIAR de către cei îndreptățiți;
 5. ALIAT poate adopta hotărâri folosind comunicarea electronică;
 6. ALIAT poate folosi resursele logistice ale SIAR în concordanță cu reglementările legale și hotărârile organelor de conducere ale SIAR;
 7. lucrările ALIAT sunt moderate de Președintele SIAR și se convoacă de acesta sau de oricare alt membru.

În cadrul lucrărilor ALIAT organizate până în prezent s-au discutat teme de interes pentru comunitatea academică română din domeniile „Ingineria autovehiculelor”  și „Ingineria Transporturilor”.  În mod natural, componența ALIAT a suferit modificări în timp.

Aici puteți accesa lista actualizată în cadrul întâlnirii  din 28.11.2023 a membrilor SIAR ce constituie ALIAT (alfabetic):


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rsiarr77/public_html/wp-content/themes/legatus-theme-new/includes/single/post-tags.php on line 5

Revista "Ingineria automobilului"

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”