Societatea Inginerilor de Automobile din Romania

Archive

FISITA

    FISITA
FISITA - Fédération Internationale des Sociétés d'Ingénieurs des Techniques de l'Automobile  (International Federation of Automotive Engineering Societies) a fost fondată în 1948  și reunește 37 societăți naționale de inginerie a automobilului
Read Full Article

SIA

    SIA
În baza Protocolului de colaborare dintre SIAR și SIA – France, încheiat în 2007, membrii SIAR pot deveni membri asociați ai SIA, plătind o cotizatie anuală redusă cu 50%  și bucurându-se
Read Full Article

EAEC

    EAEC
EAEC (European Automobile Engineers Cooperation) este organizaţia europeană a societăţilor naţionale pentru ingineria automobilului. EAEC acționează pentru crearea unor legături strânse între societăţile europene ale inginerilor de automobile, în scopul înlesnirii
Read Full Article

SAE International

    SAE International
În baza unui Memorandum de înțelegere încheiat de SIAR cu SAE International - SUA, membrii SIAR pot deveni membri asociați SAE – SIAR, bucurându-se de toate avantajele acordate membrilor SAE, astfel: [item icon="10003"
Read Full Article

Revista “Ingineria automobilului”

Romanian Journal of Automotive Engineering

CONCURSUL NATIONAL STUDENTESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR “PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI”